poniedziałek, 4 stycznia 2016

Co to jest menopauza?

Czym różni się menopauza od klimakterium i przekwitania?
Z punktu widzenia ginekologa, menopauza to ostatnia miesiączka - ostatnie krwawienie z macicy będące wynikiem prawidłowej czynności hormonalnej jajników. Stwierdzić, że to menopauza, można dopiero po sześciu miesiącach braku jakichkolwiek krwawień, (jeśli pojawią się po przerwie dłuższej niż sześć miesięcy, uznawane są za nieprawidłowe). Dopiero wykonanie odpowiednich badań hormonalnych pomoże rozwiać kobiecie ewentualne wątpliwości. Zatem według definicji medycznej menopauza, to po prostu ostatnia miesiączka w życiu kobiety. Jednak potoczne rozumienie słowa menopauza, odbiega od tego znaczenia, gdyż zupełnie inaczej słowo menopauza definiuje "Słownik Wyrazów Obcych" i tak: "Słowo menopauza powstało z połączenia dwóch słów greckich:  men  =  miesiąc  +  pausis  =  przerwa i oznacza ono: okres w życiu kobiety po klimakterium, w którym następuje ostateczne ustanie czynności jajników, co objawia się brakiem miesiączkowania. Według tej definicji menopauza obejmuje pewien odcinek czasu - okres wygasania płodności kobiety, a nie punkt w czasie - granicę okresu płodnego.
Klimakterium
Pojawia się również termin "klimakterium", powszechnie uważany za synonim "menopauazy". W j.greckim słowo: klimakter, znaczy stopień, według "Słownika..." jest to okres rozpoczynający się między 45. a 50. rokiem życia kobiety, w którym następuje stopniowe zanikanie czynności gruczołów płciowych i zdolności rozrodczej, które przebiega czasami z objawami ogólnymi.
Przekwitanie, ta definicja, odpowiada raczej medycznemu pojęciu okresu przedmenopauzalnemu, czyli kilka lat poprzedzających ostatnią miesiączkę, kiedy to występują często nieregularne, długotrwałe i czasami bardzo obfite krwawienia z macicy.
Dopiero gdzieś w gąszczu tych wszystkich nazw pojawia się typowo polskie, rdzenne określenie"przekwitanie". Jest to czas, który zamyka okres prokreacyjny, rozpoczynający się pokwitaniem, czyli dojrzewaniem. I o ile słowo "pokwitanie" jest ogólnie akceptowalne, to określenie "przekwitanie" ma często niekorzystne, źle kojarzące się kobietom zabarwienie. Tym samym nieczęsto to określenie używamy w mowie potocznej. Zauważmy, że kobieta może mieć: menopauzę ewentualnie klimakterium, ale na pewno współczesna kobieta nie zgodzi się z tym, że przekwitła!
Mimo, że te określenia mogą nam się na początku mylić, niestety, musimy je sobie przyswoić. Choćby po to, żeby móc łatwiej porozumieć się z lekarzem.
Menopauza - ostatnia, prawidłowa miesiączka w życiu kobiety.
Perimenopauza - okres okołomenopauzalny, rozpoczynający się w momencie, kiedy pojawiają się pierwsze zaburzenia miesiączkowania, a kończy 12 miesięcy po ostatniej miesiączce.
Premenopauza - okres przedmenopauzalny, to okres kilku lat przed ustaniem miesiączkowania (około 4 lata), kończy się wraz z wystąpieniem ostatniej miesiączki.

Postmenopauza
 - okres po menopauzie, to czas po ostatecznym zakończeniu miesiączkowania.
Uff..., przebrnęłyśmy w końcu przez podstawowy słowniczek, który będzie towarzyszył nam przez długie lata. Może więc warto przebrnąć przez niego i przyswoić sobie podstawowe słówka. Zawsze możemy powiedzieć, że "liznęłyśmy" trochę greki :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz